Aktuella priser - Rena Rama Städ

Priserna gäller från 1 januari 2012. Priserna inkluderar moms. Priserna är efter RUT på 50%. Minimitid för beställning 2 tim/tillfälle.

Tillkommer gör en serviceavgift på 30 kr om du väljer pappersfaktura. Om du väljer faktura via e-post utgår ingen serviceavgift.

Du som kund kan välja vad du vill ha hjälp med i Städningen, vi anpassar oss efter dina behov.

Vid önskemål kan fönsterputs offereras separat eller ingå i priset.

 

Priserna nedan gäller för hemstädning varje vecka   
Antal timmar per tillfälle Pris per månad  Du betalar med Rut-avdrag 
2 timmar varje vecka  3 184 kr per månad  1 592 kr per månad 
3 timmar varje vecka  4 776 kr per månad  2 388 kr per månad 
4 timmar varje vecka 5 584 kr per månad 2 792 kr per månad
Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 45 kr per mil

 

Priserna nedan gäller för hemstädning varannan vecka
Antal timmar per tillfälle Pris per månad Du betalar med Rut-avdrag
2 timmar varannan vecka 1 796 kr per månad 898 kr per månad
3 timmar varannan vecka 2 694 kr per månad 1 347 kr per månad
Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 45 kr per mil

 

Priserna nedan gäller för storstädning eller månadsstäd 
Antal timmar per tillfälle Pris per månad  Du betalar med Rut-avdrag 
2 timmar  898 kr per månad  449 kr per månad 
3 timmar 1 347 kr per månad  674 kr per månad 
4 timmar 1 796 kr per månad 898 kr per månad
Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 45 kr per mil

 

Priserna nedan gäller för flyttstäd**
Bostadsyta Kostnad Du betalar med Rut-avdrag
0-50 m2 3 800 kr 2 200 kr*
51-75 m2 4 300 kr 2 450 kr*
76-100 m2 4 800 kr 2 700 kr*
101-200 m2 45 kr per m2 22,50 kr per m2
Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 45 kr per mil
* Inklusiv inställelseavgift á 300 kr, inställelseavgift är ej avdragsrätt för Rut-avdrag
** Fönsterputs tillkommer enligt prislista nedan
Priserna är beräknade på normal städkaraktär. I fall städningen bedöms vara av onormal städkaraktär tar Rena Rama Städ AB,s representant telefonkontakt med beställare innan städningen utförs. I dessa fall debiteras överskjutande tid per timme separat.

 

Priserna nedan gäller för fönsterputs
Bostadsyta     Kostnad Du betalar med Rut-avdrag
2 sidigt fönster normalhöjd 120 kr per fönster 60 kr 
4 sidigt fönster normalhöjd 160 kr per fönster 80 kr
Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 45 kr per mil

För företagskunder offerteras priser.